4
Yes
None
1
28
Zoeken...
/producten/valondergronden/
Thumbnail
Filter
Sorteer op:

Categorieën:

Natuurlijke Valondergronden
Valzand

Speelzand met valdemping

Er bestaan diverse soorten zand welke, niet allemaal geschikt zijn voor onder een speeltoestel. Bepaalde soorten zand zijn veel te fijn, waardoor het een harde laag wordt (verdicht). Ook te grof zand is niet geschikt, omdat er dan scherpe delen in kunnen zitten. Valzand is een speciale zandsoort met zand van 0,2-2 mm in de juiste verhoudingen. Hiermee voldoet valzand aan de officiële eisen zoals gesteld in de Europese normen (NEN-EN-1177) voor valondergronden onder speeltoestellen. Ook zorgt de grovere, losse korrel ervoor dat de speelplaats goed waterdoorlatend is, het water loopt snel weg door het zand.

Met een minimale laagdikte van 30 cm dient valzand toegepast te worden. De precieze hoeveelheid berekent U door de oppervlakte van het te bedekken stuk te vermenigvuldigen met de laagdikte (in meters). Voor verdere voorschriften met betrekking tot laagdikten en valhoogten verwijzen we u naar de norm NEN-Valdondergronden of neem contact met ons op.

Standaard wordt een laagdikte van ± 35-50cm geadviseerd, met een minimale dikte van 30cm. Dit is nodig om een goede valdemping te garanderen, waarbij tevens gelet moet worden op het “weglopen” van het zand. Een ondergrond van 50cm is geschikt voor speeltoestellen waarbij de valhoogte max. 3m is. Zorg dus dat u voldoende zand legt en dit jaarlijks aanvult indien nodig.

Voordelen
– Valzand onder een speeltoestel biedt naast de valdemping ook de speelwaarde van een zandbak.
– Zand is goedkoop.
– Zand is redelijk makkelijk te onderhouden.
– Zand is goed waterdoorlatend en wordt niet modderig.

Nadelen
– Zand trekt katten waardoor het als kattenbak gebruikt kan worden.
– Het zand raakt snel vervuilt en door vermenging is het vuil slecht te verwijderen.
– Het terrein is niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.
– Los materiaal verplaatst tijdens gebruik of kan wegwaaien; voor een goede schokdemping moet het daarom goed onderhouden worden. Jaarlijks dient het zand aangevuld te worden.
– Zand veroorzaakt slijtage van het speeltoestel.
– Los materiaal wordt door jonge kinderen in de mond gestoken.
– Kinderen worden vies van het zand, het zand wordt tevens meegenomen gebouwen in.
– Zand is minder geschikt voor speelplaatsen zonder drainage, er kunnen langdurige natte plekken ontstaan.
– Het zand kan bij veelvuldig gebruik aangestampt worden op bepaalde plaatsen.
– Levensduur is zeer lastig in te schatten, namelijk 3 tot 15 jaar, afhankelijk van vervuiling en vermenging met de ondergrond.

Gras

Gras als valdemping

Tijdens de normwijzigingen in 2008 is in Nederland besloten om gras als ondergrond in principe toe te staan tot een valhoogte van 1,5 meter.
De grondsoort onder het gras bepaald uiteindelijke de echte valdemping, dit is echter enkel met een HIC-waardemeting te bepalen. De maat 1,5 meter is dus slechts een indicatie.

Voordelen van gras
– Gras is in veel gevallen al aanwezig op het speelterrein
– Gras heeft een natuurlijke, rustige uitstraling
– Gras voelt lekker aan
– Levensduur van gras wordt geschat op 15-20 jaar en kan ten alle tijden bijgewerkt worden.

Nadelen van gras
– Bij gras (en aarde) ontstaan vaak slijtkuilen rondom het speeltoestel.
– Gras (en aarde) veranderen naar gelang het weer; hard bij koud en droog weer, glad en modderig bij nat weer.
–  Als gras weggesleten is, kost het 2 weken (bij graszoden) tot 2 maanden (bij inzaaien) voordat er weer op gelopen kan worden. Speciaal speelgras is sterker dan andere grassoorten.
– Gras is minder goed toegankelijk voor rolstoelen, hierbij is vaak hulp van buitenaf nodig.
– Er kan water op het grasveld blijven staan als er geen goede afwatering aanwezig is.
– De schokdemping van het gras is afhankelijk van van de kwaliteit en de hoeveelheid wortels in de bodem, ook het gras moet onderhouden worden.

Boomschors, houtsnippers en speelmix

Hout als valdemping

Schors en houtsnippers zijn zeer geschikt als valdempende ondergrond voor speeltoestellen. Het hout is relatief goedkoop en heeft een natuurlijke uitstraling in combinatie met een goede valdempende werking. Er zijn houtsnippers met en zonder kleur, behandeld en onbehandeld te verkrijgen.

Houtsnippers, boomschors is een restproduct die ontstaat tijdens het knotten of snoeien van bomen. Houtsnippers en boomschors zijn ideaal als bodembekker voor o.a. tuinpaden en wandelpaden. Daarnaast worden houtsnippers, naaldhoutchips en speelmix vaak gebruikt als veilig valondergrond op speelplaatsen.
Houtsnippers zijn is relatief goedkoop, eenvoudig zelf te plaatsen en is een echt natuurproduct. De mooie kleuren hebben een hoge decoratieve waarde en zal op geen enkele speelplaats misstaan.

In de Europese norm voor speeltoestellen (EN 1176-1) staat een tabel met voorbeelden van natuurlijk ondergronden. Hierin is boomschors met een grootte tussen 20 en 80 mm en houtsnippers met een grootte tussen 5 en 30 mm getest voor een valhoogte tot 3,00 meter.

Een laagdiepte van 30 cm (schorsgrootte tussen 20 en 80 mm en houtsnippers tussen 5 en 30 mm) is voldoende voor een valhoogte tot 3 meter. Zeer dringend wordt geadviseerd een extra laag van 20 cm aan te brengen omdat er gemakkelijk materiaal verplaatst wordt. De geschatte levensduur is 3 tot 7 jaar (5 tot 8 jaar voor houtsnippers), dit is afhankelijk van het soort boomschors, de verwering van de boomschors, vervuiling en vermenging met de ondergrond. U moet reken dat het materiaal met 5 tot 10 cm per jaar aangevuld moet worden.

Voordelen
– Boomschors en snippers zijn goedkoop.
– Boomschors en houtsnippers hebben een natuurlijke uitstraling.

Nadelen
– Los materiaal wordt verplaatst bij gebruik, voor een goede valdemping dient het materiaal goed onderhouden te worden.
– Het losse materiaal is niet toegankelijk voor rolstoelen.
– Het is moeilijk vervuiling en/of scherpe onderdelen te verwijderen.
– Boomschors is niet geschikt voor te natte speelterreinen (zonder drainage) i.v.m. rotting van het materiaal. Door het aanbrengen van een drainagelaag van steenslag ontstaat er minder humusvorming van onder af en blijft de speelplek bespeelbaar.
– Houtsnippers kunnen soms erg hard en scherp zijn. Ze worden getest op schokdemping en niet op splintervorming. Er zijn bodemmaterialen in de handel die bij gebruik veel splinters opleveren.
– Het losse materiaal kan in de mond gestoken worden.
– Boomschors wordt snel vies en er kunnen schimmels en planten in gaan groeien.

Bewerkte houtsnippers
Naast vers (gehakseld) hout, bestaan er ook gecertificeerde houtsnippers die geschredderd zijn. Deze gecertificeerde houtsnippers hebben de volgende eigenschappen:

– Ondanks dat het organisch is, hebben de houtsnippers een lange levensduur aangezien het slecht composteerbare eigenschappen heeft.
– Geschredderde houtsnippers splinteren niet.
– Gehakselde houtsnippers kunnen soms erg hard en scherp zijn. Geschredderde houtsnippers hebben een vezelachtige en viltige structuur. De kans op verwondingen door houtsnippers is zeer gering.
– Nadelig is dat het materiaal na langdurige droogte hard kan gaan aanvoelen. Het wordt dan aangeraden, het materiaal te besproeien.

Grind

Grind als valdempende ondergrond

Grind kan gebruikt worden als valdempende ondergrond onder speeltoestellen wanneer het een korrelgrootte heeft van 2 tot 8 mm, met bij voorkeur een ronde korrel. In de Europese norm (EN 1177) is een tabel opgenomen, en daarin is aangegeven dat het grind getest is tot een valhoogte van 3,00 meter.

Er moet een minimale laag aangebracht worden van 30 cm. Voor een valhoogte van 3 meter moet een laagdikte van 50 cm worden aangebracht, 20 cm extra laagdikte voor het garanderen van de schokdemping bij verplaatsing van het materiaal.

Voordelen
– Grind is makkelijk te onderhouden
– Grind is goed waterdoorlatend.
– Redelijke levensduur, geschat wordt tussen de 8 en 15 jaar, afhankelijk vervuiling en vermenging met ondergrond.

Nadelen
– Niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen.
– Het grind dient jaarlijks aangevuld te worden. Los materiaal verplaatst tijdens gebruik; voor een goede schokdemping moet het daarom goed onderhouden worden.
– Moeilijk beloopbaar voor jonge kinderen op blote voeten, het grind kan soms erg hard en scherp zijn.
– Jonge kinderen steken grind in hun mond.
– Kinderen kunnen gaan gooien met het grind
– Grind loopt uit en vergroot daarbij de kans op uitglijden.

Natuurlijke Valondergronden
Valzand
Speelzand met valdemping Er bestaan diverse soorten zand welke, niet allemaal geschikt zijn voor onder een speeltoestel. Bepaalde soorten zand zijn veel te fijn, waardoor ... Lees meer
Gras
Gras als valdemping Tijdens de normwijzigingen in 2008 is in Nederland besloten om gras als ondergrond in principe toe te staan tot een valhoogte van 1,5 meter.... Lees meer
Boomschors, houtsnippers en speelmix
Hout als valdemping Schors en houtsnippers zijn zeer geschikt als valdempende ondergrond voor speeltoestellen. Het hout is relatief goedkoop en heeft een natuurlijke uits... Lees meer
Grind
Grind als valdempende ondergrond Grind kan gebruikt worden als valdempende ondergrond onder speeltoestellen wanneer het een korrelgrootte heeft van 2 tot 8 mm, met bij voork... Lees meer

Offerte aanvraag