Balsporten
Sport en Spel
Calisthenics
Fitness toestellen
Klimtoestellen
Schommels
Glijbanen
Duikelen en Evenwicht
Speelhuisjes
Zandbakken
Veertoestellen en Wippen
Draaitoestellen
Flexibilo Survival Trail
Speciale speeltoestellen
Interactieve Speeltoestellen
Spelpanelen
Minder Validen
Valondergronden
Park- en straatmeubilair

Home > technische info > veiligheid en garantie >

Veiligheid en Garantie

Veiligheid
FlexiBilo Speeltoestellen staat voor een veilig product. Niet alleen de nieuwste veiligheidseisen van overheidswege spelen een rol, maar ook een stuk verantwoordelijkheid vanuit onze eigen visie. De FlexiBilo Speeltoestellen, zoals klimtoestellen, veertoestellen, speelhuisjes, glijbanen, schommels, zandbakken, duikelrekken en wippen zijn allemaal gecertificeerd door erkende keuringsinstanties, volgens (2008) EN 1176 en 1177, en voldoen daarmee aan de hoogste constructie en veiligheidseisen. Dat geeft een veilig gevoel.

Ook de materialen die gebruikt worden voor FlexiBilo Speeltoestellen bevatten geen weekmakers en toxische stoffen en wij hebben zelfs een levensmiddelen geschiktheidverklaring op ons materiaal. Dat is niet overdreven, immers elk klein kind steekt alles in zijn mond of bijt op verschillende voorwerpen, dus ook op speeltoestellen.


Garantievoorwaarden FlexiBilo Speeltoestellen
FlexiBilo Speeltoestellen staat voor een duurzaam en hoog kwaliteitsproduct, waarbij goede en uitgebreide garantievoorwaarden gelden.
  
2 jaar
FlexiBilo Speeltoestellen geeft 2 jaar garantie op defecten als gevolg van materiaal- en fabricagefouten op productonderdelen.
Waarvan 1 jaar garantie op montage, reparatie en installatiewerkzaamheden.
 
10 jaar (na 3 jaar aflopend afschrijvingspercentage van 10%)
FlexiBilo Speeltoestellen geeft 10 jaar garantie op de defecten aan de speel- of sporttoestellen veroorzaakt door een materiaal- of fabricagefout in:
-       Antislip PE vloerplaten
-       Volkern PE kunststof palen
-       Metalen onderdelen (veren en bewegende- of mechanische onderdelen uitgesloten)
-       Het leverbaar zijn van onderdelen (ook als het toestel niet meer in de catalogus is opgenomen)
 
15 jaar (na 3 jaar aflopend afschrijvingspercentage van 7,5%)
FlexiBilo Speeltoestellen geeft 15 jaar garantie op de defecten aan de speel- of sporttoestellen veroorzaakt door een materiaal- of fabricagefout in:
-       Staalversterkte kunststof palen (bewegende- of mechanische onderdelen uitgesloten)
-       HDPE plaatmateriaal (bewegende- of mechanische onderdelen uitgesloten)
 
20 jaar (na 3 jaar aflopend afschrijvingspercentage van 5%)
FlexiBilo Speeltoestellen geeft 20 jaar garantie op de defecten aan de speel- of sporttoestellen veroorzaakt door een materiaal- of fabricagefout in:
-       RVS onderdelen (bewegende- of mechanische onderdelen uitgesloten)
-       RVS toestellen (bewegende- of mechanische onderdelen uitgesloten)
 
Uitgezonderd:
-          De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van slijtage, onheil, vandalisme, onzorgvuldig gebruik, onoordeelkundig- of gebrekkig onderhoud, een onjuiste behandeling              dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
-          Garantie geldt niet op gebreken die zich voordoen als het toestel niet is gemonteerd of gerepareerd door FlexiBilo Speeltoestellen – Huisman Hoveniers BV.
-          Garantie geldt niet op gebreken als gevolg van plaatsing of herplaatsing niet door FlexiBilo Speeltoestellen – Huisman Hoveniers BV uitgevoerd.
-          Schade door extreme weersomstandigheden c.q. invloeden – daardoor tevens begrepen lage waterstanden en andere natuurrampen zijn hiervan uitgesloten.
-          Garantie geldt slechts, indien opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens FlexiBilo Speeltoestellen – Huisman Hoveniers BV heeft voldaan.
-          Garantie geldt niet op fitnesstoestellen en/of andere geleverde zaken met fabrieks- en/of importeursgarantie, maar enkel op de door Flexibilo geproduceerde toestellen.
-          Voor geleverde zaken met fabrieks- en/of importeursgarantie gelden de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen.Voor overige garantievoorwaarden raadpleeg onze algemene leveringsvoorwaarden.