Voor jarenlang duurzaam speelplezier!

GARANTIE VOORWAARDEN FLEXIBILO SPEELTOESTELLEN

FlexiBilo Speeltoestellen staat voor een duurzaam en hoog kwaliteitsproduct, waarbij goede en uitgebreide garantievoorwaarden gelden.

2 jaar
FlexiBilo Speeltoestellen geeft 2 jaar garantie op defecten als gevolg van materiaal- en fabricagefouten op productonderdelen.
Waarvan 1 jaar garantie op montage, reparatie en installatiewerkzaamheden.

10 jaar (na 3 jaar aflopend afschrijvingspercentage van 10%)
FlexiBilo Speeltoestellen geeft 10 jaar garantie op de defecten aan de speel- of sporttoestellen veroorzaakt door een materiaal- of fabricagefout in:
–       Antislip PE vloerplaten
–       Volkern PE kunststof palen
–       Metalen onderdelen (veren en bewegende- of mechanische onderdelen uitgesloten)
–       Het leverbaar zijn van onderdelen (ook als het toestel niet meer in de catalogus is opgenomen)

15 jaar (na 3 jaar aflopend afschrijvingspercentage van 7,5%)
FlexiBilo Speeltoestellen geeft 15 jaar garantie op de defecten aan de speel- of sporttoestellen veroorzaakt door een materiaal- of fabricagefout in:
–       Staalversterkte kunststof palen (bewegende- of mechanische onderdelen uitgesloten)
–       HDPE plaatmateriaal (bewegende- of mechanische onderdelen uitgesloten)

20 jaar (na 3 jaar aflopend afschrijvingspercentage van 5%)
FlexiBilo Speeltoestellen geeft 20 jaar garantie op de defecten aan de speel- of sporttoestellen veroorzaakt door een materiaal- of fabricagefout in:
–       RVS onderdelen (bewegende- of mechanische onderdelen uitgesloten)
–       RVS toestellen (bewegende- of mechanische onderdelen uitgesloten)

Uitgezonderd:
– De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van slijtage, onheil, vandalisme, onzorgvuldig gebruik, onoordeelkundig- of gebrekkig onderhoud, een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
– Garantie geldt niet op gebreken die zich voordoen als het toestel niet is gemonteerd of gerepareerd door FlexiBilo Speeltoestellen BV.
– Garantie geldt niet op gebreken als gevolg van plaatsing of herplaatsing niet door FlexiBilo BV uitgevoerd.
– Schade door extreme weersomstandigheden c.q. invloeden – daardoor tevens begrepen lage waterstanden en andere natuurrampen zijn hiervan uitgesloten.
– Garantie geldt slechts, indien opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens FlexiBilo Speeltoestellen BV heeft voldaan.
– Garantie geldt niet op fitnesstoestellen en/of andere geleverde zaken met fabrieks- en/of importeursgarantie, maar enkel op de door FlexiBilo geproduceerde toestellen.
– Voor geleverde zaken met fabrieks- en/of importeursgarantie gelden de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen.

Voor overige garantievoorwaarden raadpleeg onze algemene leveringsvoorwaarden.

Offerte aanvraag