Speeltoestellen voor jarenlang duurzaam speelplezier!

FlexiBilo Speeltoestellen en verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

FlexiBilo Speeltoestellen – Groenfra (Huisman Hoveniers) heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen sinds lange tijd hoog in het vaandel staan en werkt daarom continu aan verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van zowel de producten als de werkwijze binnen en buiten het bedrijf.

Certificaten en lidmaatschappen

 en tevens ISO 14001
Kwaliteitssysteem milieu en management op het gebied van het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en inrichten van particulier en zakelijk groen; het ontwerpen, produceren en plaatsen van speel-, beweeg-, en fitnesstoestellen en het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van speelterreinen en valondergronden.

ISO 9001
Kwaliteitsmanagementsysteem op het gebied van het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en inrichten van particulier en zakelijk groen; het ontwerpen, produceren en plaatsen van speel-, beweeg-, en fitnesstoestellen en het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van speelterreinen en valondergronden.

Komo (BRL9921)
Procescertificaat op het gebied van plaatsing speeltoestellen, aanleg ondergrond, controle speeltoestel en/of ondergrond, onderhoud speeltoestel en/of ondergrond.

VCA*
VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu) op het gebied van het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en inrichten van particulier en zakelijk groen; het ontwerpen, produceren en plaatsen van speel-, beweeg-, en fitnesstoestellen en het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van speelterreinen en valondergronden.

FSC
Gebruik van hout uit verantwoord bosbeheer t.b.v. een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Branchevereniging Spelen en Bewegen
FlexiBilo Speeltoestellen is aangesloten bij de branchevereniging Spelen en Bewegen.

 

Groenfra BV, zusterorganisatie FlexiBilo Speeltoetsellen, waaronder tevens Huisman Hoveniers valt, heeft de volgende certificaten en lidmaatschappen.

MKB infra

VCA**

CO2 niveau 3

Groenkeur

SBB Erkend leerbedrijf

ISO 14001

ISO 9001

 

 

 

 

 

 

Offerte aanvraag